Thông tin cập nhật Lotus Chat

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới
Cải thiện tốc độ
Phiên bản cập nhật cho các thiết bị desktop
Bản cập nhật mới
Ẩn danh khi tham gia các nhóm, cộng đồng và hơn thế nữa...
Tinh chỉnh và sửa lỗi trên các thiết bị Android
Sửa các lỗi phát sinh ở các nền tảng khác nhau