Thông tin cập nhật Lotus Chat

Cập nhật phiên bản iOS
Cập Nhật Phiên Bản
Tinh chỉnh tính năng gọi trên các thiết bị Android
Cập nhật sửa đổi tính năng và hơn thế nữa!
Cập nhật sửa lỗi cho tất cả phiên bản
Tự tạo bộ sticker âm thanh, Multi ghim và nhiều hơn nữa
Lưu trữ tin nhắn, tài liệu, hình ảnh không giới hạn với Hộp lưu trữ
Cập nhật các tính năng bảo mật cho nhóm
Trải nghiệm tốt hơn với cuộc gọi