Ẩn danh khi tham gia các nhóm, cộng đồng và hơn thế nữa...

Ở bản cập nhật này, chúng tôi đã thực hiện các thay đổi để mang lại trải nghiệm và bảo mật tốt hơn cho người dùng khi tham gia nhóm, cộng đồng.
Bản cập nhật Lotus Chat Versing 2.1.8 trên các thiết bị Android bao gồm các chỉnh sửa
 • Sửa lỗi ứng dụng bị treo khi chấp nhận cuộc gọi từ thông báo
 • Quản trị viên thực hiện kết thúc cuộc gọi nhưng các thành viên khác vẫn còn ở lại trong cuộc gọi
 • Sửa lỗi không thoát cuộc gọi cũ khi chấp nhận cuộc gọi khác.
 • Sửa lỗi vẫn hiển thị màn chi tiết cuộc gọi khi thành viên rời khỏi cuộc gọi
 • Sửa lỗi chỉ nhận cuộc gọi trên 1 thiết bị khi tài khoản đó đăng nhập trên nhiều theiest bị
 • Sửa lỗi hiển thị thông báo cuộc gọi khi mất kết nối mạng
Bản cập nhật Lotus Chat version 2.4.0 trên các thiết bị IOS bao gồm các chỉnh sửa:
 • Sửa lỗi quản trị viên không hiện lịch sử cuộc gọi
 • Nhận thông báo chậm khi ẩn, đóng ứng dụng.
 • Hiển thị sai tên người dùng trong màn chi tiết cuộc gọi nhóm
 • Âm thanh bị biến dạng khi thực hiện cuộc gọi đơn
 • Không gửi file ghi âm ở màn hình chat sau khi kết thúc cuộc gọi ghi âm
 • Hiển thị sai tên bí danh khi thêm vào cuộc gọi
 • Sửa lỗi xuất hiện các cuộc gọi ảo
 • Sửa lỗi hiển thị thông báo
23 Tháng 06 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới