Bản cập nhật mới

Tinh chỉnh đăng nhập và đăng ký

Để đáp ứng nhu cầu người dùng, chúng tôi đã cập nhật luồng đăng nhập và đăng ký để thêm tính năng mới và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Trong phiên bản cập nhật Lotus Chat Version 2.1.9 trên các thiết bị Android, chúng tôi đã sửa các lỗi sau đây để cải thiện tính ổn định của ứng dụng và giảm thiểu các phiền toái cho người dùng:
  • Lỗi crash ứng dụng khi người dùng thoát ra rồi vào lại nhóm qua liên kết mời: Vấn đề này đã được giải quyết để người dùng có thể truy cập lại nhóm một cách dễ dàng hơn.
  • Một số lỗi về giao diện: Chúng tôi đã cải thiện giao diện người dùng để tăng tính thẩm mỹ và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Lỗi tin nhắn thông báo bị lặp: Chúng tôi đã khắc phục vấn đề này để người dùng không bị nhận thông báo trùng lặp
Đối với các thiết bị IOS, Lotus Chat version 2.4.1 đã khắc phục một số lỗi giao diện để cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Lỗi Sticker voice đã được sửa đổi để đảm bảo tính năng hoạt động tốt.
  • Lỗi đồng bộ reaction và lỗi emoji đã được khắc phục, giúp cho người dùng có thể sử dụng tính năng này một cách ổn định.
  • Lỗi cuộc gọi đơn và lỗi tin nhắn thông báo đã được sửa chữa để đảm bảo tính năng hoạt động tốt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện trải nghiệm người dùng trong các bản cập nhật tiếp theo của Lotus Chat.

14 Tháng 08 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới