Cập Nhật Phiên Bản

Phiên bản cập nhật Lotus Chat 2.3.5 trên các thiết bị iOS:
 1. Sửa lỗi chức năng Gọi:
 • Lỗi hiển thị danh sách cuộc gọi nhỡ chưa chính xác
 • Lỗi không đóng màn hình chờ của thành viên khi chủ phòng kết thúc cuộc gọi trong tính năng gọi nhóm
 • Không thêm được người dùng đã bị chặn vào cuộc gọi nhóm
 • Sửa lỗi hiển thị màn hình cuộc gọi đơn khi nhấn chấp nhận cuộc gọi nhóm
 • Crash ứng dụng khi click tìm kiếm tại màn gửi link
 • Lỗi hiển thị cuộc gọi ghi âm khi người nghe không cho phép ghi âm
 • Không phát được đoạn ghi âm ở dialog chat
 • Tổng thời gian cuộc gọi bị thiết lập lại từ đầu trong trường hợp kết nối lại sau khi mất mạng
 • Không nhận được cuộc gọi khi không mở ứng dụng
 • Thời gian khởi tạo cuộc gọi lâu

2. Sửa lỗi chức năng Ghim nhiều tin nhắn:

 • Lỗi khi cả 2 người dùng cùng ghim 1 tin nhắn ( Chat đơn)
 • Không cập nhật tin nhắn đã được ghim ở danh sách ghim khi sử dụng bằng bí danh
 • Lỗi hiển thị thông báo đã trả lời tin nhắn khi ghim tin nhắn
 • Không hiển thị biểu tượng ghim ở phía người dùng sử dụng bí danh để chat với người khác
 • Không hiển thị danh sách ghim khi tắt ứng dụng đi sau đó vào lại
 • Hiển thị thông báo ghim sai khi 2 người dùng sử dụng bí danh chat với nhau
 • Lỗi hiển thị danh sách ghim khi tạo convo bằng tin nhắn đã được ghim
 • Lỗi không tự động xóa tin nhắn đã ghim khi cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn
 • Lỗi hiển thị danh sách tin nhắn đã được ghim khi người dùng sử dụng bí danh để trò chuyện
 • Lỗi không thiển thị tiêu đề của video khi ghim video có tiêu đề
 • Lỗi không hiển thị thông báo ghim thành công
 • Lỗi không hiển thị icon ghim ở bên đối phương khi người dùng sử dụng bí danh để trò chuyện
 • Lỗi không ghim được tin nhắn là ảnh hoặc video
 • Lỗi màn hình không cuộn đến vị trí của tin nhắn đã được gỡ ghim khi nhấn vào thông báo
 • Lỗi chậm hiển thị số lượng tin nhắn đã ghim
 • Lỗi hiển thị trong danh sách ghi âm khi ghim file ghi âm cuộc gọi
 • Lỗi vẫn hiển thị thao tác bỏ ghim khi tin nhắn đã bị bỏ ghim
 • Lỗi mất danh sách ghim sau khi xem thông tin
 • Lỗi hiển thị ở chế độ Darkmode 

3. Sửa các lỗi làm chậm, giảm hiệu năng ứng dụng

4. Sửa lỗi hiển thị thông báo ở thiết bị.

Phiên bản cập nhật Lotus Chat 3.6.1 trên các thiết bị PC  

 • Sửa các lỗi làm chậm, giảm hiệu năng ứng dụng
 • Xử lý vấn đề chiếm dụng băng thông mạng
 • Sửa lỗi khi chỉnh sửa Nickname

Phiên bản cập nhật Lotus Chat 2.1.5 trên các thiết bị Android

 • Sửa lỗi mất tin nhắn
 • Sửa lỗi hiển thị màn Bộ lọc tin nhắn
 • Sửa lỗi Crash khi thực hiện lưu ảnh Avatar trong mục "Thông tin cá nhân"
12 Tháng 05 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới