Cập nhật sửa đổi tính năng và hơn thế nữa!

Cập nhật chức năng Gọi
 • Sửa lỗi kết nối cuộc gọi 1-1
 • Sửa lỗi liên kết mời cuộc gọi nhóm
 • Sửa lỗi tệp ghi âm 
 • Sửa một số lỗi giao diện hiển thị sao thông tin cuộc gọi
 • Sửa lỗi ứng dụng bị thoát khi thực hiện/ kết thúc cuộc gọi đơn/nhóm
 • Sửa lỗi các thong báo trạng thái cuộc gọi bị sai
 • Sửa các lỗi liên quan đến thông báo: Không có thông báo, ấn vào thông báo không tham gia được cuộc gọi

Ngoài ra, trong bản cập nhật này, chúng tôi cũng đã cập nhật các thay đổi về của chức năng Ghim cho nhiều người trên các thiết bị Android:

 • Lỗi hay xảy ra tình trạng kết nối hoặc đang cập nhật
 • Không bỏ ghim được khi chọn bỏ ghim chỉ mình tôi
 • Không hiển thị icon ghim khi chat bằng bí danh
 • Vẫn hiển thị tin nhắn trong danh sach ghim khi thực hiện bỏ ghim mình tôi
 • Bị lỗi hiển thị tin nhắn đã ghim trong danh sách ghim
 • Hiển thị sai thông báo sau khi bỏ ghim tất cả tin nhắn
 • Bỏ toàn bộ ghim nhưng vẫn hiển thị danh sách ghim
 • Bỏ ghim trong danh sach ghim thành công nhưng vẫn còn icon ghim ở tin nhắn
 • Hiển thị số lượng tin nhắn ghim bị chậm
 • Không hiển thị danh sách ghim khi tắt app sau đó vào lại
 • Không ghim được tin nhắn là video hoặc ảnh
 • Không hiển thị đủ những tin nhắn được ghim khi 2 bí danh trò chuyện với nhau hoặc bí danh trò chuyện với tên hiển thị
 • Bỏ ghim trong danh sách ghim thành công nhưng vẫn còn biểu tượng ghim ở tin nhắn
 • Lỗi đứng ứng dụng khi thực hiện bỏ ghim cho tất cả

Phiên bản cập nhật ngày 17/4/2023

iOS: 2.3.4
Android:2.1.3
PC:3.6
05 Tháng 05 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới