Cập nhật sửa lỗi cho tất cả phiên bản

IOS

Bản cập nhật Lotus Chat Version 2.3.1 bao gồm các phần:
I. Các tính năng mới
1. Người dùng mới tham gia Lotus Chat sẽ nhận được thông điệp Giới thiệu nhiệm vụ, chức năng của các mục Lotus Admin và Lotus Notify

II. Các cải tiến giúp gia tăng trải nghiệm người dùng:

 1. Làm bổ sung thông báo trong trường hợp Bí danh bật chế độ không cho ai nhắn tin tới
 2. Bổ sung với luồng Giới thiệu: Trường hợp người dùng được Giới thiệu và ấn Đồng ý, đoạn chat sẽ được chuyển sang mục Quan tâm
 3. Bổ sung thông báo cho người dùng trong trường hợp nhập sai mã OTP quá nhiều
 4. Cập nhật giao diện thông báo OTP
 5. Cập nhật giao diện một số Form: Tạo mới Convo/ Nhóm/ Cuộc gọi, Thêm người vào Convo/ Nhóm/ Cuộc gọi
 6. Bổ sung thông báo (Toast) sau khi người dùng thực hiện các hoạt động Giới thiệu, Gửi danh bạ
 7. Nếu người dùng Chuyển tiếp tin nhắn của một tài khoản đang để chế độ không cho chuyển tiếp thì tin nhắn được chuyển tiếp đi sẽ hiển thị dưới dạng tin nhắn gửi đi bình thường (không hiển thị thông tin chuyển tiếp)
 8. Cập nhật giao diện hiển thị của hộp hội thoại
 9. Cập nhật mặc định Tắt thông báo khi vào nhóm/ tạo nhóm mới
 10. Bổ sung thông báo sau khi thực hiện Chat với người lạ trong mục Mặc kệ
 11. Bổ sung mục [Hộp lưu trữ] vào dưới [Kho bảo mật], người dùng có thể mở khi vuốt từ trên xuống ở màn Home
 12. Cập nhật giao diện Form Gửi
 13. Cập nhật chức năng Xoá tài khoản
 14. Cập nhật các phần liên quan đến Thông báo:
  • Khi người dùng xoá tin nhắn đã được gửi đi, các Thông báo về tin nhắn đó cũng sẽ bị xoá
  • Nếu người dùng đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị, nếu đã đọc tin nhắn mới từ 1 thiết bị thì thông báo tin nhắn đó trên các thiết bị khác sẽ bị xoá

15. Cập nhật chức năng Lưu trong phần Cài đặt

III. Các lỗi được sửa

 1. Ấn tạo convo sau đó trở về (không tạo) sau đó click tiếp icon tạo convo hiển thị lỗi
 2. Lỗi UI khi tạo cuộc gọi
 3. Thực hiện cuộc gọi nhóm đi bằng BD, màn invite vẫn hiển thị button [Copy link] và [Gửi link]
 4. Xóa nhiều hoặc xóa 1 tin nhắn trong hộp lưu trữ đang lỗi không xóa được (không hiển thị button Xóa)
 5. Sửa lỗi tìm kiếm

Android

Bản cập nhật Lotus Chat Version 2.1.1 bao gồm các phần:

I. Các tính năng mới

 1. Người dùng mới tham gia Lotus Chat sẽ nhận được thông điệp Giới thiệu nhiệm vụ, chức năng của các mục Lotus Admin và Lotus Notify
 2. Chức năng Xóa tài khoản

II. Các cải tiến giúp gia tăng trải nghiệm người dùng

 1. Làm bổ sung thông báo trong trường hợp Bí danh bật chế độ không cho ai nhắn tin tới
 2. Bổ sung với luồng Giới thiệu: Trường hợp người dùng được Giới thiệu và ấn Đồng ý, đoạn chat sẽ được chuyển sang mục Quan tâm
 3. Bổ sung thông báo cho người dùng trong trường hợp nhập sai mã OTP quá nhiều
 4. Cập nhật giao diện thông báo OTP
 5. Cập nhật giao diện một số Form: Tạo mới Convo/ Nhóm/ Cuộc gọi, Thêm người vào Convo/ Nhóm/ Cuộc gọi
 6. Bổ sung thông báo (Toast) sau khi người dùng thực hiện các hoạt động Giới thiệu, Gửi danh bạ
 7. Nếu người dùng Chuyển tiếp tin nhắn của một tài khoản đang để chế độ không cho chuyển tiếp thì tin nhắn được chuyển tiếp đi sẽ hiển thị dưới dạng tin nhắn gửi đi bình thường (không hiển thị thông tin chuyển tiếp)
 8. Cập nhật giao diện hiển thị của hộp hội thoại
 9. Cập nhật mặc định Tắt thông báo khi vào nhóm/ tạo nhóm mới
 10. Bổ sung thông báo sau khi thực hiện Chat với người lạ trong mục Mặc kệ
 11. Bổ sung mục [Hộp lưu trữ] vào dưới [Kho bảo mật], người dùng có thể mở khi vuốt từ trên xuống ở màn Home
 12. Cập nhật giao diện Form Gửi

III. Các lỗi được sửa

 1. Lỗi thỉnh thoảng bị mất thông báo ngoài OS
 2. Thông báo của Lotus Admin không bắn ngoài OS
 3. Lỗi cơ chế bắn thông báo về Lotus, Lotus chat
 4. Không hiển thị đồng thời thông báo của 2 dialog khác nhau
 5. Click Tạo convo lần 2 loading rất rất lâu
 6. Lỗi UI khi gửi Media
 7. Lỗi UI khi tạo cuộc gọi
 8. Sửa lỗi giới hạn thông báo và xóa thông báo trên hệ điều hành Android 12, 13
 9. Sửa lỗi Camera thu gọn đang bị che vào ô gõ văn bản khi người dùng thực hiện gửi ảnh
 10. Sửa lỗi tìm kiếm

PC

Bản cập nhật Lotus Chat Version 3.4.1 bao gồm các phần:

I. Các tính năng mới

1. Người dùng mới tham gia Lotus Chat sẽ nhận được thông điệp Giới thiệu nhiệm vụ, chức năng của các mục Lotus Admin và Lotus Notify

II. Các cải tiến giúp gia tăng trải nghiệm người dùng

 1. Làm bổ sung thông báo trong trường hợp Bí danh bật chế độ không cho ai nhắn tin tới
 2. Bổ sung với luồng Giới thiệu: Trường hợp người dùng được Giới thiệu và ấn Đồng ý, đoạn chat sẽ được chuyển sang mục Quan tâm
 3. Bổ sung thông báo cho người dùng trong trường hợp nhập sai mã OTP quá nhiều
 4. Cập nhật giao diện thông báo OTP
 5. Cập nhật giao diện một số Form: Tạo mới Convo/ Nhóm, Thêm người vào Convo/ Nhóm
 6. Bổ sung thông báo (Toast) sau khi người dùng thực hiện các hoạt động Giới thiệu, Gửi danh bạ
 7. Nếu người dùng Chuyển tiếp tin nhắn của một tài khoản đang để chế độ không cho chuyển tiếp thì tin nhắn được chuyển tiếp đi sẽ hiển thị dưới dạng tin nhắn gửi đi bình thường (không hiển thị thông tin chuyển tiếp)
 8. Cập nhật giao diện hiển thị : Tên convo, những người tham gia convo/ cuộc gọi
 9. Cập nhật giao diện hiển thị của hộp hội thoại
 10. Cập nhật mặc định Tắt thông báo khi vào nhóm/ tạo nhóm mới
 11. Bổ sung thông báo sau khi thực hiện Chat với người lạ trong mục Mặc kệ

III. Các lỗi được sửa

 1. Một số lỗi khiến đồng bộ chậm hoặc không đồng bộ
 2. Sửa lỗi Crash trên MAC và PC
 3. Xử lý vấn đề cập nhật lâu ở PC khi mới mở ứng dụng
03 Tháng 02 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới