Cập nhật tính năng bí danh

Bản cập nhật Lotus Chat version 2.4.7 trên các thiết bị IOS gồm những cập nhật sau:

Cập nhật chức năng bí danh:

Từ nay, khi tham gia nhóm, tên hiển thị sẽ được ưu tiên lựa chọn, bạn cũng có thể chọn bí danh khác để tham gia nhóm

Chức năng này cũng được cập nhật trên các thiết bị Android (phiên bản 2.2.1), Mac và Window ( Phiên bản 3.6.5)

Ngoài ra, trên các thiết bị các bị để bàn, chúng tôi đã thực hiện sửa các lỗi sau:

Lỗi hiển thị tin nhắn nháp

Lỗi mất tên người dùng trong tin nhắn thông báo mời tham gia nhóm

23 Tháng 10 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới
Cải thiện tốc độ