Cập nhật tính năng nhóm lớn

Trong phiên bản cập nhật này, chúng tôi đã

  • Cập nhật tính năng nhóm lớn cho tất cả các thiết bị, giờ đây bạn có thể tạo các nhóm không giới hạn thành viên, các nhóm trên 100 thành viên sẽ tự động được cập nhật các tính năng của nhóm lớn.
  • Cập nhật bản ghi cho cuộc gọi ghi âm đơn
  • Sửa các lỗi khi thực hiện cuộc gọi, lỗi crash khi Tìm kiếm.

Android: 2.2.2

iOS: 2.4.8

PC/MAC: 3.6.7

19 Tháng 01 năm 2024 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới
Cải thiện tốc độ