Tinh chỉnh tính năng gọi trên các thiết bị Android

Bản cập nhật Lotus Chat Version 2.1.4 bao gồm:

Sửa lỗi chức năng Gọi:
  • Lỗi màn hình thông báo cuộc gọi hiển thị chậm
  • Lỗi giao diện hiển thị avatar
  • Lỗi hiển thị khi kết nối tai nghe không dây
  • Lỗi hiển thị thiếu lịch sử cuộc gọi
  • Cập nhật notification cuộc gọi với thiết bị dùng Android 12 trở lên
  • Lỗi hiển thị thông tin thành viên tham gia cuộc gọi nhóm

Phiên bản cập nhật ngày 28/4/2023

Android : 2.1.4

05 Tháng 05 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới