Tinh chỉnh và sửa lỗi trên các thiết bị Android

Bản cập nhật Lotus Chat Version 2.1.7 bao gồm:

1. Tinh chỉnh
  • Thêm phần Lưu về máy ở Form Gửi
  • Thêm chức năng Sao chép hình ảnh ở màn Detail 
2. Sửa các lỗi
  • Sửa lỗi mất và sai thứ tự tin nhắn
  • Lỗi crash khi vào Cài đặt >> thông tin cá nhân >> lưu ảnh avatar
  • Không mở được nhóm khi quét mã QR trên web bằng mobile
  • Lỗi UI đối với tin nhắn cho có text dài
  • Quản trị viên dùng ẩn danh để chat nhưng hiện ở tab tin nhắn là tài khoản đã xóa
  • Tạo convo với tin nhắn do người dùng Ẩn danh gửi thì màn tạo bị hiện tài khoản đã xoá
  • Đăng nhập tài khoản bằng email chưa cập nhật SĐT trên Lotus, sau đó quét QR để đăng nhập trên Lotus chat PC, bị lỗi cập nhật SĐT
  • Đăng xuất tài khoản nhưng vẫn còn notification ngoài OS
13 Tháng 06 năm 2023 Lotus Chat

Tin tức khác

Cập nhật tính năng nhóm lớn
Cập nhật tính năng bí danh
Sửa lỗi và cập nhật cho các thiết bị iOS mới